Manganu (II) siarczan 1 hydrat cz.d.a

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MnSO4 * H2O
M( g/mol): 169,01
CAS: 10034-96-5
WE: 232-089-9
   
Wyczyść

Manganese (II) sulfate monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 750 g
8. 2 kg
9. 5 kg
10. 10 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MnSO4 * H2O
2. Synonimy siarczan manganowy jednowodny
3. M( g/mol) 169,01
4. CAS 10034-96-5
5. H 273, 411
6. P 273, 314
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077
9. WE 232-089-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor różowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 117 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 2,95 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 762 g/l(20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohole; nie rozpuszcza się w eterze
13. Ciężar nasypowy ~ 1000 – 1200 kg/m3
14. pH 3,0 – 3,5 (50 g/l, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 – 101%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Potas (K) max. 0,01 %
6. Sód (Na) max. 0,05 %
7. Wapń (Ca) max. 0,005 %
8. Cynk (Zn) max. 0,005 %
9. Magnez (Mg) max. 0,005 %
10. Wygląd zewnętrzny bladoróżowe kryształy lub krystaliczny proszek
11. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
12. Substancje redukujace KMnO4 wg przepisu
13. Nikiel (Ni) max. 0,005 %
14. Straty po prażeniu 10,0 – 12,0 %
Shopping Cart