Maltoza 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C12H22O11 * H2O
M( g/mol): 360,32
CAS: 6363-53-7
WE: 200-716-5
 
Wyczyść

D-(+)-Maltose monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C12H22O11 * H2O
2. M( g/mol) 360,32
3. CAS 6363-53-7
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 200-716-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 160 – 165
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,54 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1080 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nierozpuszczalny w etanolu
13. Ciężar nasypowy około 320 kg/m3
14. pH 7 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość ~ 97 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
4. Miedź (Cu) max. 0,001 %
5. Straty po suszeniu max. 6 %
6. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
7. Arsen (As) max. 0,00005 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
9. Pozostałość po prażeniu max. 0,1 %
10. Rozpuszczalność w wodzie wg przepisu (10% r-r wodny)
11. Skręcalność właściwa +128 ÷ + 132°
Shopping Cart