Magnezu tlenek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MgO
M( g/mol): 40,3
CAS: 1309-48-4
WE: 215-171-9
 
Wyczyść

Magnesium oxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MgO
2. M( g/mol) 40,3
3. CAS 1309-48-4
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 215-171-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwne
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 2800
5. Temperatura wrzenia °C 3600
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 około 3,58 g/cm3 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nie rozpuszcza się
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w kwasach, roztworach soli amonowych, nie rozpuszcza się w alkoholu etylowym
13. Ciężar nasypowy około 200 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 95,0 % (w preparacie wyprażonym)
2. Ołów (Pb) max. 0,005 %
3. Wygląd zewnętrzny biały proszek
4. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,1 %
5. Straty po prażeniu max. 8 %
6. Wapnia tlenek (CaO) max. 1,5 %
Shopping Cart