Magnezu siarczan bezwodny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MgSO4
M( g/mol): 120,36
CAS: 7487-88-9
WE: 231-298-2
  
Wyczyść

Magnesium sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 kg
2. 25 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MgSO4
2. M( g/mol) 120,36
3. CAS 7487-88-9
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-298-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C > 1120 – 1150
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary < 0,1 mmHg (20°C)
10. Gęstość g/cm3 2,07 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 340 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1300 kg/m3
14. pH 9 (340 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Wapń (Ca) max. 0,04 %
6. Mangan (Mn) max. 0,002 %
7. Wygląd zewnętrzny biały proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
9. Azotany (NO3) max. 0,004 %
10. Arsen (As) max. 0,0001 %
11. Straty po prażeniu max. 1,5 %
Shopping Cart