Magnezu siarczan 7 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MgSO4 * 7H2O
M( g/mol): 246,48
CAS: 10034-99-8
WE: 231-298-2
 
Wyczyść

Magnesium sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 kg
2. 15 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 50 g
7. 750 g
8. 5 kg
9. 10 kg
10. 25 kg
11. 15 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MgSO4 * 7H2O
2. M( g/mol) 246,48
3. CAS 10034-99-8
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 231-298-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C rozkład > 150
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary < 0,1 mmHg (20°C)
10. Gęstość g/cm3 1,67 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 710 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1000 kg/m3
14. pH 5,0 – 8,0 (50 g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0 – 100,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. pH 5,5 – 8,0 (5%, 20°C)
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
6. Wapń (Ca) max. 0,02 %
7. Mangan (Mn) max. 0,002 %
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
9. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
10. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
11. Arsen (As) max. 0,0001 %
Shopping Cart