Magnezu octan 4 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: (CH3COO)2Mg * 4H2O
M( g/mol): 214,46
CAS: 16674-78-5
WE: 205-554-9
   
Wyczyść

Magnesium acetate tetrahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 kg
2. 25 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 50 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny (CH3COO)2Mg * 4H2O
2. M( g/mol) 214,46
3. CAS 16674-78-5
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 205-554-9

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 80
5. Temperatura wrzenia °C rozkład > 131
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 około 1,45 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1200 g/l (15°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH 5,0 – 8,0 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Sód (Na) max. 0,01 %
6. Wapń (Ca) max. 0,01 %
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwny, krystaliczny, roztapiający się proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
9. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
10. Bar (Ba) max. 0,005 %
11. Azot ogólny (N) max. 0,005 %
Shopping Cart