Magnezu chlorek 6 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: MgCl2 • 6H2O
M( g/mol): 203,30
CAS: 7791-18-6
WE: 232-094-6
   
Wyczyść

Magnesium chloride hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 kg
2. 2 kg
3. 5 kg
4. 10 kg
5. 15 kg
6. 20 kg
7. 25 g
8. 50 g
9. 100 g
10. 250 g
11. 500 g
12. 750 g
13. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny MgCl2 • 6H2O
2. M( g/mol) 203,30
3. CAS 7791-18-6
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 232-094-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 116°C (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 około 1,57 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1670 g/l (20°C), 3670 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH 5,0 – 6,5 (50g/l H2O)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Potas (K) max. 0,02 %
6. Sód (Na) max. 0,01 %
7. Wapń (Ca) max. 0,02 %
8. Cynk (Zn) max. 0,005 %
9. Fosforany (PO4) max. 0,002 %
10. Arsen (As) max. 0,0001 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
12. Bar (Ba) max. 0,005 %
13. Azot ogólny (N) max. 0,005 %
14. Wolne kwasy (j. HCI) max. 0,0045%
Shopping Cart