Litu węglan cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Li2CO3
M( g/mol): 73,89
CAS: 554-13-2
WE: 209-062-5
 
Wyczyść

Lithium carbonate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 250g
6. 500g
7. 750g
8. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Li2CO3
2. M( g/mol) 73,89
3. CAS 554-13-2
4. H 302, 319
5. P 262, 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 209-062-5

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 732
5. Temperatura wrzenia °C 600
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 0,75 mmHg (610°C)
10. Gęstość g/cm3 2,1 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 10 g/l (20°C), 7 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 200 kg/m3
14. pH 9 -11 (1 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,002%
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
4. Potas (K) max. 0,01%
5. Sód (Na) max. 0,1 %
6. Wapń (Ca) max. 0,01 %
7. Wygląd zewnętrzny białe kryształy
8. Substancje nierozpuszczalne w HCl max. 0,01 %
9. Chlorki (Cl) max. 0,005%
10. Azotany (NO3) max. 0,0005 %
11. Sole amonowe (NH4) max. 0,005%
12. Siarczany (SO4) max. 0,2%
Shopping Cart