Laktoza 1 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C12H22O11*H2O
M( g/mol): 360,32
CAS: 10039-26-6
WE: 200-559-2
Wyczyść

Lactose monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg
8. 2kg
9. 5kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C12H22O11*H2O
2. Synonimy cukier mleczny
3. M( g/mol) 360,32
4. CAS 10039-26-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy
9. WE 200-559-2

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 225
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 0,5
11. Rozpuszczalność w wodzie 216 g/l (w 20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 500 kg/m3
14. pH 6-7 (50 g/l H2O, 20°C

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
2. Woda 4,5 – 5,5 %
3. Kwasowość max. 0,4 ml 0,1N NaOH
4. Skręcalność właściwa +54,4 ÷ +55,9° (20°C, 10%, H2O)
5. Absorbancja UV wg przepisu
6. Popiół siarczanowy max. 0,1%
Shopping Cart