Lakmus

1,00 

Dostawca: ChemiLab
M( g/mol): nie dotyczy
CAS: 1393-92-6
Wyczyść

Litmus

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5g
2. 10g
3. 20g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Synonimy (C.I. 1242)
2. M( g/mol) nie dotyczy
3. CAS 1393-92-6
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy
8. WE 215-739-6

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor niebiesko-purpurowy
3. Zapach bez zapachu
4. pH brak danych
5. Temperatura topnienia °C brak danych
6. Temperatura wrzenia °C brak danych
7. Temperatura samozapłonu °C brak danych
8. Temperatura zapłonu °C brak danych
9. Ciśnienie pary (hPa) brak danych
10. Gęstość (g/cm3) brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie 60 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – 3 g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy (kg/m3) około 520
14. Granice wybuchowości dolna/górna brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wygląd zewnętrzny ciemno niebieskie granulki
2. Rozpuszczalnośc w wodzie (10 mg/ml) nieprzezroczysty, ciemnoniebieski roztwór
3. Zmiana barwy w zakresie pH czerwona min. 4,5
4. Zmiana barwy w zakresie pH niebieska min. 8,3
Shopping Cart