Kwas winowy 5%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H6O6
M( g/mol): 150,09
CAS: 87-69-4
 
Wyczyść

Tartaric acid solution 5%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l
5. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H6O6
2. Synonimy kwas 2,3 dihydroksybursztynowy w roztworze
3. M( g/mol) 150,09
4. CAS 87-69-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. pH 1-2

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 5,0 ±0,1 %
Shopping Cart