Kwas wersenowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C10H16N2O8
M( g/mol): 292,25
CAS: 60-00-4
   
Wyczyść

Ethylenediamin etetraacetic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C10H16N2O8
2. Synonimy etylenodiamino tetraoctowy kwas, EDTA, kwas etylenodinitrylotetraoctowy
3. M( g/mol) 292,25
4. CAS 60-00-4
5. H 319, 413
6. P 280, 305+35+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 250
5. Temperatura wrzenia °C rozkład>250
6. Temperatura samozapłonu °C >100
7. Temperatura zapłonu °C >200
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 0,86 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie ok. 0,5 g/l (20°C), ok. 2,2 g/l (80°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. log P(o/w) -3,34
14. Ciężar nasypowy 670-870 kg/m3
15. pH ok. 2,5

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Wapń (Ca) max. 0,002 %
4. Ołów (Pb) max. 0,001 %
5. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
6. Miedź (Cu) max. 0,001 %
7. Wygląd zewnętrzny biały, krystaliczny proszek
8. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
9. Pozostałość po prażeniu max. 0,1 %
10. Nikiel (Ni) max. 0,001 %
Shopping Cart