Kwas szczawiowy 2 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H2O4 • 2H2O
M( g/mol): 126,07
CAS: 6153-56-6
   
Wyczyść

Oxalic acid dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50 g
2. 100 g
3. 250 g
4. 500 g
5. 750 g
6. 1 kg
7. 5 kg
8. 10 kg
9. 15 kg
10. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H2O4 • 2H2O
2. Synonimy kwas dwukarboksylowy
3. M( g/mol) 126,07
4. CAS 6153-56-6
5. H 301, 312
6. P 302+352
7. RID/ADR 8, III
8. UN 3261

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 189,5
5. Temperatura wrzenia °C 157 (sublimuje)
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary 0,01hPa (18°C)
10. Gęstość g/cm3 1,65 g/cm3
11. Rozpuszczalność w wodzie 87 g/l (10°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol, eter etylowy, aceton, dioksan, tetrahydrofuran
13. log P(o/w) -0,81
14. Ciężar nasypowy 900 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%
3. Żelazo (Fe) max. 0,002 %
4. Ołów (Pb) max. 0,005 %
5. Miedź (Cu) max. 0,005 %
6. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
7. Siarczany (SO4) max. 0,02 %
8. Pozostałość po prażeniu max. 0,05 %
9. Azot ogólny (N) max. 0,005 %
Shopping Cart