Kwas stearynowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH3(CH2)16COOH
M( g/mol): 284,48
CAS: 57-11-4
 
Wyczyść

Stearic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg
7. 5 g
8. 10 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH3(CH2)16COOH
2. Synonimy kwas oktadekanowy
3. M( g/mol) 284,48
4. CAS 57-11-4
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach zjełczały
4. Temperatura topnienia °C 67-72 (lit.)
5. Temperatura wrzenia °C 361 (lit.)
6. Temperatura samozapłonu °C 395
7. Temperatura zapłonu °C 196
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 0,94 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol ok. 50 g/l (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Liczba kwasowa 186 – 191 mg KOH/g
2. Woda max. 0,15%
3. Liczba jodowa max. 1 g l/100g
4. Liczba zmydlenia 186 – 193 mg KOH/g
5. Substancje niezmydlone max. 1%
Shopping Cart