Kwas solny 1 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HCl
M( g/mol): 36,46
CAS: 7647-01-0
     
Wyczyść

Hydrochloric acid solution 1%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HCl
2. M( g/mol) 36,46
3. CAS 7647-01-0
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,0032 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH <1 (20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 1,0 ± 0,1 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0003 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
4. Arsen (As) max. 0,00001 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,0005 %
6. Pozostałość po prażeniu max. 0,002 %
7. Siarczyny (SO3) max. 0,001 %
8. Wolny chlor (Cl2) max. 0,0002 %
Shopping Cart