Kwas siarkowy 98% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H2SO4
M( g/mol): 98,08
CAS: 7664-93-9
   
Wyczyść

Sulfuric acid solution 98%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l
2. 10 l
3. 1 l
4. 20 l
5. 30 l
6. 100 ml
7. 250 ml
8. 500 ml
9. 2,5 l
10. 6 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H2SO4
2. M( g/mol) 98,08
3. CAS 7664-93-9
4. H 290, 314
5. P 280, 301+330+331, 305+35+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1830

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około -15
5. Temperatura wrzenia °C około 310
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary około 0,0001 mbar (20°C)
10. Gęstość g/cm3 ok. 1,8361 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny (uwaga! wydziela się duża ilość ciepła)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol (uwaga! wydziela się duża ilość ciepła)
13. pH kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0002 %
4. Wapń (Ca) max. 0,00005 %
5. Ołów (Pb) max. 0,0002 %
6. Kadm (Cd) max. 0,00005 %
7. Cynk (Zn) max. 0,00005 %
8. Magnez (Mg) max. 0,0002 %
9. Mangan (Mn) max. 0,00005 %
10. Wygląd zewnętrzny bezbarwna, klarowna, oleista ciecz
11. Chlorki (Cl) max. 0,0001 %
12. Azotany (NO3) max. 0,0002 %
13. Arsen (As) max. 0,000005 %
14. Sole amonowe (NH4) max. 0,0003 %
15. Pozostałość po prażeniu max. 0,001 %
16. Substancje redukujace KMnO4 max. 0,0003 %
17. Glin (Al) max. 0,0001 %
18. Nikiel (Ni) max. 0,00005 %
19. Gęstość (g/cm3, 20°C) ok. 1,836
20. Bar (Ba) max. 0,00005 %
Shopping Cart