Kwas salicylowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H6O3
M( g/mol): 138,12
CAS: 69-72-7
 
Wyczyść

Salicylic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 g
2. 750 g
3. 1 kg
4. 10 g
5. 25 g
6. 50 g
7. 100 g
8. 250 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H6O3
2. Synonimy kwas 2-hydroksy benzoesowy, kwas hydroksy benzoesowy
3. M( g/mol) 138,12
4. CAS 69-72-7
5. H 302, 318
6. P 280, 305+35+338, 312
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 158-161
5. Temperatura wrzenia °C 211
6. Temperatura samozapłonu °C 570
7. Temperatura zapłonu °C 157
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 1,1% obj.
9. Cisnienie pary 1,3 mbar (114 °C), 27 mbar (211 °C)
10. Gęstość g/cm3 1,44 g/cm3 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 2 g/l (20°C), 70 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. log P(o/w) 2,21
14. pH 2,4 (20 g/l, H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
5. Substancje ciemniejące pod wpływem H2SO4 wg przepisu
6. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,02 %
8. Temperatura topnienia 159 – 161 °C
9. Rozpuszczalność w alkoholu etylowym wg przepisu
Shopping Cart