Kwas pikrynowy cz.d.a. (z ok. 30% H2O), ACS, Reag. Ph Eur

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H3N3O7
M( g/mol): 229,11
CAS: 88-89-1
     
Wyczyść

2,4,6-Trinitrophenol

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 250g
2. 500g
3. 100g
4. 50g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H3N3O7
2. M( g/mol) 229,11
3. CAS 88-89-1
4. RID/ADR 4.1 D I UN 1344
5. UN 1344

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Temperatura topnienia °C 121,4
2. Temperatura zapłonu °C 300

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,03 %
3. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
5. Pozostałość po prażeniu max. 0,05 %
6. Woda min. 30 %
Shopping Cart