Kwas palmitynowy cz. d. a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C15H31COOH
M( g/mol): 256,42
CAS: 57-10-3
 
Wyczyść

Palmitic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 g
2. 250 g
3. 50 g
4. 500 g
5. 1 kg
6. 25 g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C15H31COOH
2. Synonimy kwas heksadenowy; kwas pentadekanokarboksylowy
3. M( g/mol) 256,42
4. CAS 57-10-3
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach charakterystyczny
4. Temperatura topnienia °C 61-63
5. Temperatura wrzenia °C 271 przy 133 hPa
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C 206
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 0,852 g/l (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol (20°C) 65g/l
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Wygląd zewnętrzny białe lub prawie białe płatki
3. Liczba kwasowa 216-232 mg KOH/g
4. Liczba jodowa max. 0,8g l/100g
5. Liczba zmydlenia 217-223 mg KOH/g
Shopping Cart