Kwas nadchlorowy roztwór mianowany 1 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HClO4
M( g/mol): 100,46
CAS: 7601-90-3
 
Wyczyść

Perchloric acid 1M standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HClO4
2. Synonimy kwas chlorowy (VII)
3. M( g/mol) 100,46
4. CAS 7601-90-3
5. H 272, 314
6. P 210, 280, 301+330+331, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8, III
8. UN 3264

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Cisnienie pary brak danych
9. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń (z wydzieleniem ciepła)
10. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych miesza się z chloroformem, kwasem octowym, benzenem, nitrometanem
11. pH silnie kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,996 – 1,004
Shopping Cart