Kwas nadchlorowy roztwór mianowany 0,1 mol/l

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HClO4
M( g/mol): 100,46
CAS: 7601-90-3
 
Wyczyść

Perchloric acid 0,1M standard solution

Analiza miareczkowa polega na oznaczaniu składnika w roztworze badanym za pomocą roztworu odczynnika o znanym stężeniu. Roztwory mianowane są to roztwory o dokładnie znanym stężeniu, wyznaczonym poprzez nastawienie jego miana

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HClO4
2. Synonimy kwas chlorowy (VII)
3. M( g/mol) 100,46
4. CAS 7601-90-3
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Cisnienie pary brak danych
9. Gęstość g/cm3 1,001 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń (z wydzieleniem ciepła)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych miesza się z chloroformem, kwasem octowym, benzenem, nitrometanem
12. pH silnie kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,996 – 1,004
Shopping Cart