Kwas nadchlorowy 70% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HClO4
M( g/mol): 100,46
CAS: 7601-90-3
   
Wyczyść

Perchloric acid solution 70%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100 ml
2. 250 ml
3. 500 ml
4. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HClO4
2. Synonimy kwas chlorowy (VII)
3. M( g/mol) 100,46
4. CAS 7601-90-3
5. H 271, 314
6. P 210, 280, 301+330+331, 305+351+338
7. RID/ADR 5.1 (8), I
8. UN 1873

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C -18
5. Temperatura wrzenia °C około 198,7
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Cisnienie pary brak danych
9. Gęstość g/cm3 1,67 (20°C)
10. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń (z wydzieleniem ciepła)
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych miesza się z chloroformem, kwasem octowym, benzenem, nitrometanem
12. pH silnie kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 70,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0002 %
3. Wapń (Ca) max. 0,0001 %
4. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
5. Kadm (Cd) max. 0,0001%
6. Cynk (Zn) max. 0,0001 %
7. Magnez (Mg) max. 0,0005 %
8. Miedź (Cu) max. 0,0001 %
9. Stront (Sr) max. 0,000002 %
10. Mangan (Mn) max. 0,00005 %
11. Chlorki (Cl) max. 0,0003 %
12. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
13. Nikiel (Ni) max. 0,0001 %
14. Kobalt (Co) max. 0,0001 %
15. Bar (Ba) max. 0,001 %
16. Azot ogólny (N) max. 0,005 %
17. Bizmut (Bi) max. 0,0001 %
18. Tytan (Ti) max. 0,00001 %
Shopping Cart