Kwas mrówkowy 85 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH2O2
M( g/mol): 46,03
CAS: 64-18-6
   
Wyczyść

Formic acid solution 85%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 20 l
6. 30 l
7. 60 l
8. 250 ml
9. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH2O2
2. M( g/mol) 46,03
3. CAS 64-18-6
4. H 314
5. P 280, 301+330+331, 305+351+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1779

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach ostry, przenikliwy
4. Temperatura topnienia °C -9
5. Temperatura wrzenia °C 107
6. Temperatura samozapłonu °C 485
7. Temperatura zapłonu °C 71
8. Granice wybuchowości dolna/ górna 10% obj. / 45,5% obj.
9. Lepkość w temperaturze 20°C 1,966 mPa · s
10. Cisnienie pary 44,80 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 1,1953 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, glicerynie, formamidzie
14. pH silnie kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 84,0 – 87,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
6. Pozostałość po odparowaniu max. 0,005 %
7. Kwas szczawiowy (H2C2O4) wg przepisu
8. Siarczyny (SO3) max. 0,003 %
9. Kwas octowy (CH3COOH) max. 0,1%
10. Substancje strącalne wodą wg przepisu
Shopping Cart