Kwas mrówkowy 80 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CH2O2
M( g/mol): 46,03
CAS: 64-18-6
   
Wyczyść

Formic acid solution 80%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 2,5 l
3. 5 l
4. 10 l
5. 20 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CH2O2
2. M( g/mol) 46,03
3. CAS 64-18-6
4. H 314
5. P 280, 305+351+338, 301+330+331
6. RID/ADR 8, III
7. UN 3412

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,1861 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się w alkoholu etylowym, eterze etylowym, glicerynie, formamidzie
13. pH silnie kwaśny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 80,0 ± 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
6. Pozostałość po odparowaniu max. 0,005 %
7. Kwas szczawiowy (H2C2O4) wg przepisu
8. Siarczyny (SO3) max. 0,003 %
9. Kwas octowy (CH3COOH) max. 0,1%
10. Substancje strącalne wodą wg przepisu
Shopping Cart