Kwas mlekowy 80 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C3H6O3
M( g/mol): 90,08
CAS: 598-82-3
   
Wyczyść

DL-lactic acid solution 80%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 3 l
3. 5 l
4. 100 ml
5. 60 l
6. 250 ml
7. 500 ml
8. 2,5 l
9. 10 l
10. 20 l
11. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C3H6O3
2. M( g/mol) 90,08
3. CAS 598-82-3
4. H 315, 318
5. P 280, 305+351+338, 313
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach słabo kwaśny
4. Temperatura topnienia °C około 18
5. Temperatura wrzenia °C około 122
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 około 1,2 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH około 2,8 (10 g/l, H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 80 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
5. Arsen (As) max. 0,00005 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,04 %
8. Cukry redukujące wg. przepisu
9. Substancje łatwo zwęglające się wg. przepisu
Shopping Cart