Kwas mlekowy 60 %

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C3H6O3
M( g/mol): 90,08
CAS: 598-82-3
   
Wyczyść

DL-lactic acid solution 60%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 3 l
3. 5 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C3H6O3
2. M( g/mol) 90,08
3. CAS 598-82-3
4. H 315, 318
5. P 280, 305+351+338, 313
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach słabo kwaśny
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. pH około 2,8 (1%, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 60,0 ± 1,0 %
Shopping Cart