Kwas L(+) winowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C4H6O6
M( g/mol): 150,09
CAS: 87-69-4
   
Wyczyść

L-(+)-Tartaric acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C4H6O6
2. Synonimy kwas 2,3 dihydroksybursztynowy
3. M( g/mol) 150,09
4. CAS 87-69-4
5. H 319
6. P 305+35+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 170-172
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C 425
7. Temperatura zapłonu °C 150 (w tyglu zamkniętym)
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,76 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 1390 g/l (20°C), 3430 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy około 800-1000 kg/m3
14. pH 1-2

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
5. Wapń (Ca) max. 0,002 %
6. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
7. Magnez (Mg) max. 0,002 %
8. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
9. Straty po suszeniu max. 0,5 %
10. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
11. Fosforany (PO4) max. 0,001 %
12. Arsen (As) max. 0,00002 %
13. Siarczany (SO4) max. 0,002 %
14. Pozostałość po prażeniu max. 0,01 %
15. Nikiel (Ni) max. 0,0005 %
16. Skręcalność właściwa +12 ÷ +13 °
17. Szczawiany max. 0,03 %
Shopping Cart