Kwas L (+) askorbinowy cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5NO2
M( g/mol): 176,13
CAS: 50-81-7
 
Wyczyść

L-Ascorbic acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5NO2
2. Synonimy witamina C
3. M( g/mol) 176,13
4. CAS 50-81-7
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 192
5. Temperatura wrzenia °C rozkład powyżej 192
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C 380
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,65
11. Rozpuszczalność w wodzie 330 g/l (24°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol – 20g/l (20°C)
13. Ciężar nasypowy około 600 – 900 kg/m3
14. pH 2,2 – 2,5 ( 50g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 – 100,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0002 %
3. pH 2,2 – 2,5
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Ołów (Pb) max. 0,0005 %
6. Miedź (Cu) max. 0,0005 %
7. Wygląd zewnętrzny białe kryształy lub krystaliczny proszek
8. Arsen (As) max. 0,0003 %
9. Pozostałość po prażeniu max. 0,1 %
10. Temperatura topnienia 191 – 192 °C
11. Tożsamość wg przepisu
12. Skręcalność właściwa (25°C, 10%, H2O) + 20,0 ÷ + 21,5 °
13. Rtęć (Hg) max. 0,0001 %
14. Kwas szczawiowy (H2C2O4) max. 0,2 %
Shopping Cart