Kwas fosforowy 85% cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H3PO4
M( g/mol): 97,99
CAS: 7664-38-2
   
Wyczyść

Phosphoric acid solution 85%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l
2. 100 ml
3. 2,5 l
4. 5 l
5. 10 l
6. 6 l
7. 30 l
8. 20 l
9. 250 ml
10. 500 ml

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H3PO4
2. M( g/mol) 97,99
3. CAS 7664-38-2
4. H 290, 314
5. P 280, 305+351+338, 301+330+331, 309, 310
6. RID/ADR 8, III
7. UN 1805

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma syropowata ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 21
5. Temperatura wrzenia °C około 158
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Lepkość w temperaturze 20°C 47 mPa · s
10. Cisnienie pary 2,88 mbar (20°C)
11. Gęstość g/cm3 około 1,69 (20°C)
12. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona
13. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
14. pH

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 84,5 – 87 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Potas (K) max. 0,002 %
4. Sód (Na) max. 0,002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,002 %
6. Ołów (Pb) max. 0,00005 %
7. Miedź (Cu) max. 0,00002 %
8. Chlorki (Cl) max. 0,0005 %
9. Azotany (NO3) max. 0,0006 %
10. Arsen (As) max. 0,00005 %
11. Siarczany (SO4) max. 0,003 %
12. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,69
13. Substancje redukujące (j. H3PO3) max. 0,005 %
Shopping Cart