Kwas fluorowodorowy 70% cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HF
M( g/mol): 20,01
CAS: 7664-39-3
     
Wyczyść

Hydrofluoric acid solution 70%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2,5 l
2. 3 l
3. 1 l
4. 5 l
5. 10 l
6. 20 l
7. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HF
2. M( g/mol) 20,01
3. CAS 7664-39-3
4. H 300, 310, 314, 350
5. P 280, 301+330+33, 302+352, 304+340, 305+351+338, 309, 310
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1790

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Gęstość g/cm3 1,17 (20 °C)
8. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
9. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol; słabo w eterze, benzenie, toluenie, m-ksylenie
10. pH silnie kwaśne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 70,0 ± 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
4. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,17
5. Krzem (Si) max. 0,1 %
Shopping Cart