Kwas fluorowodorowy 1 mol/l r-r mianowany

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HF
M( g/mol): 20,01
CAS: 7664-39-3
     
Wyczyść

Hydrofluoric acid 1M standard solution

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HF
2. M( g/mol) 20,01
3. CAS 7664-39-3
4. H 271, 302, 319, 332
5. P 280, 301+312, 305+351+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 1790

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
7. Gęstość g/cm3 1,005 (20°C)
8. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
9. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol; słabo w eterze, benzenie, toluenie, m-ksylenie
10. pH silnie kwaśne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Wyznaczone miano 0,996 – 1,004 mol/l
Shopping Cart