Kwas cytrynowy 30%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H8O7
M( g/mol): 192,12
CAS: 77-92-9
   
Wyczyść

Citric acid solution 30%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l
3. 2,5 l
4. 3 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H8O7
2. M( g/mol) 192,12
3. CAS 77-92-9
4. H 319
5. P 305+351+338
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C nie dotyczy
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
11. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
12. pH kwaśne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 30,0 ± 1,0 %
Shopping Cart