Kwas cytrynowy 1 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C6H8O7 * H2O
M( g/mol): 210,14
CAS: 5949-29-1
   
Wyczyść

Citric acid monohydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg
8. 2 kg
9. 5 kg
10. 10 kg
11. 15 kg
12. 20 kg
13. 25 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C6H8O7 * H2O
2. Synonimy 2-hydroksy-1,2,3 propanotrikarboksylowy, kwas monohydrat
3. M( g/mol) 210,14
4. CAS 5949-29-1
5. H 319
6. P 305+351+338
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 135-153
5. Temperatura wrzenia °C 175 (rozkład)
6. Temperatura samozapłonu °C 345 (bezwodny)
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary
10. Gęstość g/cm3 1,54 (20 °C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 1630 g/l (20 °C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 800-1000 kg/m3
14. pH około 1,8 (50g/l H2O, 20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,001 %
5. Wapń (Ca) max. 0,02 %
6. Fosforany (PO4) max. 0,005 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,07 %
8. Siarka całkowita (S) max. 0,02 %
Shopping Cart