Kwas borowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H3BO3
M( g/mol): 61,83
CAS: 10043-35-3
   
Wyczyść

Boric acid

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 40 kg
2. 25 kg
3. 50 g
4. 100 g
5. 250 g
6. 500 g
7. 750 g
8. 1 kg
9. 5 kg
10. 10 kg
11. 15 kg
12. 20 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H3BO3
2. Synonimy kwas borny, kwas ortoborowy
3. M( g/mol) 61,83
4. CAS 10043-35-3
5. H 360FD
6. P 201, 308+313
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 171
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Cisnienie pary 2,6 hPa (20 °C)
7. Gęstość g/cm3 1,51 (20 °C)
8. Rozpuszczalność w wodzie około 50 g/l (21 °C), około 275 g/l (100 °C)
9. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych alkohol, gliceryna, aceton, słabo w eterze i chloroformie, nierozp. w benzenie i tetrachlorku węgla
10. log P(o/w) 0,757
11. Ciężar nasypowy około 400-600 kg/m3
12. pH ok. 5,1 (1,8 g/l H2O, 20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,02 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,0001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,002 %
5. Wapń (Ca) max. 0,01 %
6. Chlorki (Cl) max. 0,002 %
7. Fosforany (PO4) max. 0,003 %
8. Arsen (As) max. 0,0002%
9. Siarczany (SO4) max. 0,01 %
10. Substancje nierozpuszczalne w C2H5OH wg przepisu
11. Substancje nielotne z metanolem max. 0,2 %
Shopping Cart