Kwas azotowy 40 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HNO3
M( g/mol): 63,01
CAS: 7697-37-2
   
Wyczyść

Nitric acid solution 40 %

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 5 l
2. 10 l
3. 20 l
4. 1 l
5. 2.5 l
6. 30 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HNO3
2. M( g/mol) 63,01
3. CAS 7697-37-2
4. H 314
5. P 280, 305+351+338
6. RID/ADR 8, II
7. UN 2031

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna, żółknie podczas przechowywania
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Cisnienie pary brak danych
7. Gęstość g/cm3 ok. 1,2463 (20 °C)
8. Rozpuszczalność w wodzie nieograniczona, z wydzieleniem ciepła
9. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych czysty rozpuszcza się w eterze etylowym, rozkłada się w alkoholu etylowym
10. pH <1 (20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 40,0 ± 1,0 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0003 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,0003 %
5. Arsen (As) max. 0,000003 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,001 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,005 %
8. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,2463
Shopping Cart