Kwas azotowy 3 % cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: HNO3
M( g/mol): 63,01
CAS: 7697-37-2
 
Wyczyść

Nitric acid solution 3%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny HNO3
2. M( g/mol) 63,01
3. CAS 7697-37-2
4. H nie dotyczy
5. P nie dotyczy
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwna lub lekko żółta
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Gęstość g/cm3 ok. 1,0146 g/cm3 (20 °C)
7. Rozpuszczalność w wodzie rozpuszczalny
8. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
9. pH <1 (20 °C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 3,0 ± 0,1 %
2. Żelazo (Fe) max. 0,0005 %
3. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0003 %
4. Chlorki (Cl) max. 0,0003 %
5. Arsen (As) max. 0,000003 %
6. Siarczany (SO4) max. 0,001 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,005 %
8. Gęstość (g/cm3, 20°C) 1,0146
Shopping Cart