Kwas aminooctowy (Glicyna) cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C2H5NO2
M( g/mol): 75,07
CAS: 56-40-6
 
Wyczyść

Glycine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C2H5NO2
2. Synonimy glikokol
3. M( g/mol) 75,07
4. CAS 56-40-6
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały do bezbarwnego
3. Zapach słaby
4. Temperatura topnienia °C 240
5. Temperatura wrzenia °C nie dotyczy
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,607 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie około 225 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych kwas solny

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5 – 101,0 %
2. Wygląd zewnętrzny biały krystaliczny proszek
3. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
4. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
Shopping Cart