Kwas 5-sulfosalicylowy 5%

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: C7H6O6S
M( g/mol): 254,22
CAS: 97-05-2
   
Wyczyść

5-Sulfosalicylic acid solution 5%

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 500 ml
2. 1 l

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny C7H6O6S
2. Synonimy kwas 2-hydroksy 5-sulfobenzoesowy w roztworze
3. M( g/mol) 254,22
4. CAS 97-05-2
5. H nie dotyczy
6. P nie dotyczy
7. RID/ADR nie dotyczy
8. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciecz
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach brak danych
4. Temperatura topnienia °C brak danych
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C brak danych
7. Temperatura zapłonu °C brak danych
8. Granice wybuchowości dolna/ górna brak danych
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 brak danych
11. Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH kwaśne

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 5,0 ± 0,1 %
Shopping Cart