Kobaltu (II,III) tlenek czarny cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Co3O4
M( g/mol): 240,8
CAS: 1308-06-1
     
Wyczyść

Cobalt (II,III) oxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Co3O4
2. M( g/mol) 240,8
3. CAS 1308-06-1
4. H 315, 317, 319, 335, 351
5. P 201, 281, 304+340, 308+313
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czarny
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C około 895
5. Temperatura wrzenia °C rozkład termiczny > 900°
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 6,11 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 70,5% (Co)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,3%
3. Żelazo (Fe) max. 0,05%
4. Wapń (Ca) max. 0,3%
5. Ołów (Pb) max. 0,001%
6. Cynk (Zn) max. 0,01%
7. Miedź (Cu) max. 0,02%
8. Mangan (Mn) max. 0,01%
9. Nikiel (Ni) max. 0,3%
10. Pozostałość na sicie 0,045 mm max. 0,5%
11. Substancje lotne w 105°C max. 0,5%
Shopping Cart