Kobaltu chlorek cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CoCl2
M( g/mol): 129,84
CAS: 7646-79-9
       
Wyczyść

Cobalt (II) chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 1kg
4. 50g
5. 100g
6. 250g
7. 500g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CoCl2
2. Synonimy kobaltawy chlorek
3. M( g/mol) 129,84
4. CAS 7646-79-9
5. H 302, 317, 334, 350I, 360F, 410
6. P 201, 273, 281, 304+341, 308+313
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor niebieski
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 724
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 3,37
11. Rozpuszczalność w wodzie brak danych
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy około 1250 kg/m 3
14. pH brak danych

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0%
2. Wygląd zewnętrzny jasno-niebieski proszek
3. Woda (KF) max. 2,0%
Shopping Cart