Kobaltu chlorek 6 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CoCl2 *6 H2O
M( g/mol): 237,93
CAS: 7791-13-1
       
Wyczyść

Cobalt (II) chloride hexahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 10g
2. 25g
3. 50g
4. 100g
5. 250g
6. 500g
7. 1kg
8. 5g
9. 750g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CoCl2 *6 H2O
2. Synonimy kobaltawy chlorek sześciowodny
3. M( g/mol) 237,93
4. CAS 7791-13-1
5. H 302, 317, 334, 350I, 360F, 410
6. P 201, 273, 281, 304+341, 308+313
7. RID/ADR 9, III
8. UN 3077

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor fioletowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 56
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary nie dotyczy
10. Gęstość g/cm3 1,92 g/cm3(25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 76 g/l (0°C), 191 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy oko ł o 1250 kg/m 3
14. pH około 4,9 (50 g/l H2O, 25°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 99,0- 101,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
3. Żelazo (Fe) max. 0,002%
4. Cynk (Zn) max. 0,005%
5. Wygląd zewnętrzny czerwonobrunatne kryształy
6. Metale alkaliczne max. 0,1% (j.SO4)
7. Metale ciężkie (j.Cu) max. 0,005%
8. Siarczany (SO4) max. 0,005%
9. Nikiel (Ni) max. 0,15%
10. Azot ogólny (N) max. 0,005%fsiar
Shopping Cart