Kadmu tlenek brązowy cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CdO
M( g/mol): 128,41
CAS: 1306-19-0
       
Wyczyść

Cadmium oxide

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 750g
7. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CdO
2. Synonimy kadmowy tlenek
3. M( g/mol) 128,41
4. CAS 1306-19-0
5. H 330, 341, 350, 361FD, 372
6. P 201, 273, 304+340, 309, 310
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 2570

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor czerwonawo-brązowy
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 950
5. Temperatura wrzenia °C 1559
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1,3 hPa (1000°C)
10. Gęstość g/cm3 6,95 (w 20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych ł atwo rozpuszcza się w rozcieńczonych kwasach, roztworach soli amonowych i roztworach cyjanków metali alkalicznych, nie rozpuszcza się w alkaliach
13. Ciężar nasypowy oko ł o 400 kg/m3
14. pH nie dotyczy

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Żelazo (Fe) max. 0,01%
3. Ołów (Pb) max. 0,03%
4. Cynk (Zn) max. 0,02%
5. Miedź (Cu) max. 0,01%
6. Wygląd zewnętrzny brązowy proszek
7. Chlorki (Cl) max. 0,01%
8. Siarczany (SO4) max. 0,01%
9. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,01%
10. Substancje nierozpuszczalne w H2SO4 max. 0,1%
Shopping Cart