Kadmu octan 2 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Cd(CH3COO)2 *2 H2O
M( g/mol): 266,52
CAS: 5743-04-4
     
Wyczyść

Cadmium acetate dihydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 100g
2. 250g
3. 500g
4. 1kg
5. 25g
6. 50g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Cd(CH3COO)2 *2 H2O
2. Synonimy kadmowy octan dwuwodny
3. M( g/mol) 266,52
4. CAS 5743-04-4
5. H 302, 312, 332, 410
6. P 273, 302+352
7. RID/ADR 273, 302+352
8. UN 2570

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach kwasu octowego
4. Temperatura topnienia °C 256 (bezwodny), >130 rozkład termiczny
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 2,01 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie łatwo rozpuszczalny (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol (20°C)
13. Ciężar nasypowy ok. 1200 kg/m 3
14. pH ok. 7 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,0%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005%
4. pH 6,7- 7,3 (5%, 20°C)
5. Ołów (Pb) max. 0,005%
6. Cynk (Zn) max. 0,005%
7. Miedź (Cu) max. 0,001%
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
9. Chlorki (Cl) max. 0,001%
10. Siarczany (SO4) max. 0,005%
11. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,1%
12. Azot ogólny (N) max. 0,004%
Shopping Cart