Kadmu chlorek 2,5 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: CdCl2 *2,5H2O
M( g/mol): 228,34
CAS: 7790-78-5
       
Wyczyść

Cadmium chloride hemi(pentahydrate)

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50g
2. 100g
3. 250g
4. 500g
5. 750g
6. 1kg
7. 25g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny CdCl2 *2,5H2O
2. Synonimy kadmowy chlorek dwu i pó ł wodny
3. M( g/mol) 228,34
4. CAS 7790-78-5
5. H 301, 330, 340, 350, 360FD, 372, 410
6. P 201, 273, 304+340, 309, 310
7. RID/ADR 6. 1, III
8. UN 2570

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 34
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 3,32 (25°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 1680 g/l (20°C); 1800 g/l (100°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych aceton
13. Ciężar nasypowy brak danych
14. pH 3,5 – 6

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,5%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
3. Żelazo (Fe) max. 0,0005%
4. pH 3,5- 6 (5%, 20°C)
5. Ołów (Pb) max. 0,005%
6. Cynk (Zn) max. 0,005%
7. Miedź (Cu) max. 0,001%
8. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
9. Arsen (As) max. 0,0001%
10. Siarczany (SO4) max. 0,005%
11. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,025%
12. Azot ogólny (N) max. 0,002%
Shopping Cart