Kadmu azotan 4 hydrat cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Cd(NO3)2 *4H2O
M( g/mol): 308,47
CAS: 10022-68-1
     
Wyczyść

Cadmium nitrate tetrahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50g
2. 100g
3. 250g
4. 500g
5. 750g
6. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Cd(NO3)2 *4H2O
2. M( g/mol) 308,47
3. CAS 10022-68-1
4. H 302, 312, 332, 410
5. P 273, 302+352
6. RID/ADR 5.1, II
7. UN 3087

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny do białego
3. Zapach słaby kwasu azotowego
4. Temperatura topnienia °C 59
5. Temperatura wrzenia °C 350 (substancja bezwodna)
6. Cisnienie pary brak danych
7. Gęstość g/cm3 2,46 (20°C)
8. Rozpuszczalność w wodzie 3260 g/l (60°C)
9. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
10. Ciężar nasypowy 1100 kg/m 3
11. pH około 3,9 (50 g/l H2O, 20°C

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5%
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01%
3. Żelazo (Fe) max. 0,001%
4. Ołów (Pb) max. 0,01%
5. Cynk (Zn) max. 0,02%
6. Miedź (Cu) max. 0,005%
7. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
8. Chlorki (Cl) max. 0,005%
9. Sole amonowe (NH4) max. 0,02%
10. Siarczany (SO4) max. 0,01%
11. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,1%
Shopping Cart