Jod

1,00 

Dostawca: Merck Millipore Sp. z o.o.
CAS: 7535-56-2
Wyczyść

Jod sublimowany do analiz.

Informacje handlowe

L.p. Pojemność/ stężenie
1. 100 g, 500g

Dane katalogowe

Temperatura wrzenia 185 °C (1013 hPa)
Gęstość 4.93 g/cm3 (20 °C)
Temperatura topnienia 114 °C
Wartość pH 5.4 (H₂O) (roztwór nasycony)
Ciśnienie pary 0.41 hPa (25 °C)
Lepkość kinematyczna 0.57 mm2/s (116 °C) ciecz
Gęstość objętościowa 2100 kg/m3
Rozpuszczalność 0.3 g
Shopping Cart