Jod sublimowany krystaliczny cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: I2
M( g/mol): 253,81
CAS: 7553-56-2
   
Wyczyść

Iodine

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 2kg
2. 5kg
3. 10kg
4. 15kg
5. 25kg
6. 100g
7. 200g
8. 250g
9. 500g
10. 750g
11. 1kg
12. 25g
13. 10g
14. 50g

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny I2
2. M( g/mol) 253,81
3. CAS 7553-56-2
4. H 312, 332, 400
5. P 273, 302+352
6. RID/ADR nie dotyczy
7. UN nie dotyczy

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor fioletowa o metalicznym połysku
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C 113,5
5. Temperatura wrzenia °C 184
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 0,29 hPa (20°C)
10. Gęstość g/cm3 4,93 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 0,3 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych dobrze rozpuszcza się w wodnych roztworach jodowodoru i jodków, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organiczny
13. Ciężar nasypowy około 2100 kg/m3

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 99,8 %
2. Substancje nielotne max. 0,01 %
3. Chlor i brom (j. Cl) max. 0,005%
Shopping Cart