Hydrazyny siarczan cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: H 4 2 * H 2 SO 4
M( g/mol): 130,12
CAS: 10034-93-2
       
Wyczyść

Hydrazinium sulfate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25 g
2. 50 g
3. 100 g
4. 250 g
5. 500 g
6. 750 g
7. 1 kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny H 4 2 * H 2 SO 4
2. Synonimy diamidu siarczan
3. M( g/mol) 130,12
4. CAS 10034-93-2
5. H 301, 311, 317, 331, 350, 410
6. P 201, 273, 280, 302+352, 304+340, 309, 310
7. RID/ADR 6.1, III
8. UN 3288

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach bez zapachu
4. Temperatura topnienia °C 254 (rozkład)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,37 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 30 g/l (20°C), 16.4g/l (0°C), 140 g/l (80°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych nierozpuszczalny w etanolu
13. Ciężar nasypowy ~450 kg/m3
14. pH 1,5 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,0 % (jodometrycznie)
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,001 %
4. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0025 %
5. Wygląd zewnętrzny białe kryształ y lub bia ły krystaliczny proszek
6. Chlorki (Cl) max. 0,005 %
7. Pozostałość po prażeniu max. 0,1 % (j. SO4)
Shopping Cart