Glinu chlorek bezw. cz.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: AlCl3
M( g/mol): 133,34
CAS: 7446-70-0
 
Wyczyść

Aluminum chloride

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 50g
2. 100g
3. 250g
4. 500g
5. 750g
6. 1kg
7. 2kg
8. 5kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny AlCl3
2. Synonimy chlorek glinowy
3. M( g/mol) 133,34
4. CAS 7446-70-0
5. H 314
6. P 260, 280, 301*330*3 31, 305+351+338, 309, 310
7. RID/ADR 8, II
8. UN 1726

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor biały
3. Zapach ostry
4. Temperatura topnienia °C 190 (w 180°C sublimacja)
5. Temperatura wrzenia °C brak danych
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary 1 hPa (100°C)
10. Gęstość g/cm3 2,44 (20°C)
11. Rozpuszczalność w wodzie 450 g/l (20°C) (gwałtowna reakcja, rozkład)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych brak danych
13. Ciężar nasypowy 1200 kg/m3
14. pH około 2,4 (100 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość min. 98,5 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,5 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,03 %
4. Metale ciężkie (Pb+Cu+Zn+Co+Ni+Mn) max. 0,015%
Shopping Cart