Glinu azotan 9 hydrat cz.d.a.

1,00 

Dostawca: ChemiLab
Wzór sumaryczny: Al(NO3 )3 *9H2O
M( g/mol): 375,13
CAS: 7784-27-2
   
Wyczyść

Aluminum nitrate nonahydrate

Informacje handlowe

L.p. Naważka/ wielkość opakowania
1. 25g
2. 50g
3. 100g
4. 250g
5. 500g
6. 1kg

Identyfikacja substancji i klasyfikacja zagrożeń

L.p. Nazwa Wartość
1. Wzór sumaryczny Al(NO3 )3 *9H2O
2. Synonimy azotan glinowy dziewięciowodny
3. M( g/mol) 375,13
4. CAS 7784-27-2
5. H 272, 315, 319
6. P 302+352, 305+351+338
7. RID/ADR 5.1, III
8. UN 1438

Właściwości fizyczne i chemiczne

L.p. Nazwa Wartość
1. Forma ciało stałe
2. Kolor bezbarwny
3. Zapach kwasu azotowego
4. Temperatura topnienia °C 73
5. Temperatura wrzenia °C 135 z rozkładem
6. Temperatura samozapłonu °C nie dotyczy
7. Temperatura zapłonu °C nie dotyczy
8. Granice wybuchowości dolna/ górna nie dotyczy
9. Cisnienie pary brak danych
10. Gęstość g/cm3 1,058
11. Rozpuszczalność w wodzie 730 g/l (20°C)
12. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych etanol
13. Ciężar nasypowy ok. 880 kg/m3
14. pH ok. 2-4 (50 g/l H2O, 20°C)

Specyfikacja jakościowa produktu

L.p. Nazwa Wartość
1. Zawartość 98,5 – 101,0 %
2. Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,01 %
3. Żelazo (Fe) max. 0,004 %
4. pH 2,5 – 3,5 (5%, 20°C)
5. Metale ciężkie (j. Pb) max. 0,0005 %
6. Wygląd zewnętrzny bezbarwne kryształy
7. Chlorki (Cl) max. 0,001 %
8. Siarczany (SO4) max. 0,005 %
9. Sód, potas, wapń (Na+K+Ca) max. 0,03 %
Shopping Cart